Pro média

Fotografie

Zde si vyberte tematicky vhodnou profilovou fotografii (po rozkliknutí se zobrazí větší verze):
janvesely-beach-480x640janvesely-speaker-797x1200

Medajlonky

1) Jan Veselý koordinuje v ČR Alianci pro mladé (více jak 50 firem s cílem pomoci mladým lidem najít svoje místo ve světě práce). Stvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace (např. Laboratoř Nadace Vodafone). V současnosti vyučuje na Univerzitě Karlově: v Kampusu Hybernská vede Inovační laboratoř. Založil EduFórum (setkávání inovátorů ve vzdělávání), je členem podnikatelského ekosystému Red Button a spolutvůrcem sítě Changemakers ČR.

2) Jan Veselý pomáhá lidem rozjíždět projekty pomocí Lean Startup principů, zejména se snaží tento způsob myšlení dostat do neziskového sektoru a přetvářet neziskového projekty na společensky prospěšné podnikání. Důležitým tématem jsou pro něj nové technologie a jejich využití pro lidi, kteří v životě neměli tolik štěstí. Je majitelem firmy Struct s.r.o., ředitelem občanských sdružení EduFórum a Lean Startup CZ. Více na http://vese.ly/

3) Jan Veselý má mnohaleté zkušenosti s využíváním metodiky Lean Startup jak při práci na svých projektech, tak při pomoci lidem a organizacím rozjíždějícím své vlastní projekty. Působí mimo jiné v roli mentora, organizátora akceleračních programů pro inovátory a konferencí zaměřených na inovace ve vzdělávání (EduFórum). Je zakladatelem sítě jednotlivců a organizací podporujících inovace – Inovátoři.cz.

4) Pomáhám mladým lidem najít své místo ve světě práce. Koordinuji činnost Aliance pro mladé v České republice a starám se o IBM Smarter University. Za důležitý cíl považuji dostat praktické vzdělávání do podoby, že bude primární (svobodnou!) volbou mladých lidí.

S hledáním svého místa souvisí téma budoucnosti člověka v době exponenciálních technologií. Máme před sebou spoustu nových těžkých výzev a zároveň obrovské příležitosti. Proto jsem aktivní ve Future Port Prague, konkrétně v sekci Future of YOU, kam patří např. téma budoucnosti práce.

A s budoucností souvisí také to, že potřebujeme více úspěšných inovátorů. Proto existují Inovátoři.cz a také EduFórum, které specificky cílí na inovátory ve vzdělávání. Inovátorům pomáhám rozjíždět produkty a služby pomocí principů Lean Startup; nejčastěji školím jednostránkový byznys model Lean Canvas. Vytvořil jsem i několik komplexních akceleračních programů, např. Laboratoř Nadace Vodafone.

5) Jan Veselý je v současnosti koordinátorem Aliance pro mladé v ČR a v IBM má na starosti program Smarter University. Svých 18 let praxe strávil převážně v sektoru ICT a jemu nejbližší role je produktový manažer. Zkušenosti získával v malých firmách a startupech, neziskovkách a nyní i v korporaci. Založil několik neziskových projektů zaměřených na vzdělávání: EduFórum, Inovatori.cz a Laboratoř Nadace Vodafone. Honza je také spoluautorem online kurzu www.leancanvas.cz.

6) Pomáhám lidem připravit se na budoucnost: koordinuji činnost Aliance pro mladé v ČR, vedu stážový program Smarter University a podílím se na Future Port Prague sekcí Future of YOU. Vyhledávám a podporuji ty, kteří budoucnost tvoří: s Martinem Lupou budujeme síť “changemakerů”, kteří chtějí spolupracovat, s Jindrou Lukesem EduFórum, které objevuje a prezentuje changemakery v oblasti vzdělávání a s Petrou Hájkovou jsme v rámci projektu Inovátoři spustili online kurz www.leancanvas.cz. A aby se z “changemakerů” stali “game changeři”, vytvořili jsme s lidmi z Impact Hubu několik akceleračních programů pro sociální inovátory (Laboratoř Nadace Vodafone, program pro výherce Social Impact Award aj.).

Superchopnosti: Extrémně široký záběr; Spojím i zdánlivě protichůdné; Zvládám práci i rodinu;

Lean Canvas workshop

1) Workshop má za cíl seznámit účastníky se základními postupy metodiky Lean Startup, která významným způsobem snižuje riziko neúspěchu projektů. Účastníci si během workshopu na vlastních projektech vyzkouší vyplnit Lean Canvas – zjednodušený business model na jedné A4, který odkryje jejich hlavní rizika a pomůže vymyslet experimenty, kterými budou rizika snižována či eliminována.

2) Plánování je pro podnikání extrémně důležité. Podnikatelský plán v tradičním formátu rozsáhlého slohového cvičení ale spíše škodí, než pomáhá. Cílem workshopu je naučit zájemce z řad začínajících podnikatelů používat nástroj pro business modelování, Lean Canvas.
Zaměření workshopu:

  • Co se skrývá za pojmy Lean Startup, Innovation Accounting, a Customer Development?
  • Vysvětlení práce s nástrojem Lean Canvas a aplikace na vlastních projektech účastníků
  • Pohled na rizika a jak je pomocí cílených experimentů snižovat

English

Jan Veselý coordinates the Alliance for YOUth in the Czech Republic (more than 50 companies to help young people find their place in the world of work). He has developed several accelerating programs for social innovation (such as the Vodafone Foundation Laboratory). Currently, he teaches at Charles University – he leads the Innovation Laboratory at Hybernská Campus. He also founded EduFórum (meetings of innovators in education), is a member of Red Button’s business ecosystem and co-founder of Changemakers Czech Republic.

Interview with Honza Veselý