Pro média

Fotografie

Zde si vyberte tematicky vhodnou profilovou fotografii (po rozkliknutí se zobrazí větší verze):
janvesely-beach-480x640janvesely-speaker-797x1200

Medajlonky

1) Jan Veselý vytvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace (např. Laboratoř Nadace Vodafone). V současnosti vyučuje na Univerzitě Karlově, kde v Kampusu Hybernská vede předmět s názvem Inovační laboratoř. V IBM měl na starosti stážový program Smarter University a nyní v ČR koordinuje Alianci pro mladé (více jak 50 firem s cílem pomoci mladým lidem najít svoje místo ve světě práce). Založil EduFórum (setkávání inovátorů ve vzdělávání), je členem podnikatelského ekosystému Red Button a spolutvůrcem sítě Changemakers ČR.

Více na http://vese.ly/

2) Pomáhám lidem připravit se na budoucnost: koordinuji činnost Aliance pro mladé v ČR, vedu stážový program Smarter University a podílím se na Future Port Prague sekcí Future of YOU. Vyhledávám a podporuji ty, kteří budoucnost tvoří: s Martinem Lupou budujeme síť “changemakerů”, kteří chtějí spolupracovat, s Jindrou Lukesem EduFórum, které objevuje a prezentuje changemakery v oblasti vzdělávání a s Petrou Hájkovou jsme v rámci projektu Inovátoři spustili online kurz www.leancanvas.cz. A aby se z “changemakerů” stali “game changeři”, vytvořili jsme s lidmi z Impact Hubu několik akceleračních programů pro sociální inovátory (Laboratoř Nadace Vodafone, program pro výherce Social Impact Award aj.).

Lean Canvas Workshop

Cílem workshopu je naučit zájemce z řad začínajících podnikatelů a inovátorů používat nástroj pro business modelování, Lean Canvas. Výhoda oproti tradičnímu podnikatelskému plánu se ukazuje v rychlosti uchopení nápadu zaměřením se na nejkritičtější místa na jedné straně formátu A4. Lean Canvas následně slouží jako podklad pro odhalení největších rizik podnikatelského nápadu a navržení experimentů k jejich snížení. Kromě běžného podnikání se s úspěchem používá i v neziskovém sektoru i intrapodnikání ve firmách.

Budete pracovat na svých vlastních podnikatelských či “neziskových” nápadech, prosím proto o zamyšlení se nad tím, jaký si chcete na workshopu zpracovat.

English

Jan Veselý coordinates the Alliance for YOUth in the Czech Republic (more than 50 companies to help young people find their place in the world of work). He has developed several accelerating programs for social innovation (such as the Vodafone Foundation Laboratory). Currently, he teaches at Charles University – he leads the Innovation Laboratory at Hybernská Campus. He also founded EduFórum (meetings of innovators in education), is a member of Red Button’s business ecosystem and co-founder of Changemakers Czech Republic.

Interview with Honza Veselý