Pro média

Fotografie

Zde si vyberte tematicky vhodnou profilovou fotografii (po rozkliknutí se zobrazí větší verze):

Medajlonky

Mým hlavním tématem jsou inovace ve vzdělávání. Konkrétně jsou pro mě podstatné otázky spojené se zvyšováním kolektivní inteligence v organizacích a vytváření ekosystému celoživotního vzdělávání.

Starám se o vzdělávání ve Slevomatu. Vyučuji na Univerzitě Karlově, kde v Kampusu Hybernská vedu Inovační laboratoř. Jsem členem podnikatelského ekosystému Red Button a spolutvůrcem sítě Changemakers ČR.

Vytvořil jsem několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace jako např. Laboratoř Nadace Vodafone. V IBM jsem měl na starosti stážový program Smarter University a v ČR koordinoval Alianci pro mladé (více jak 55 firem s cílem pomoci mladým lidem najít svoje místo ve světě práce). Založil jsem EduFórum (setkávání inovátorů ve vzdělávání) a Lean Startup CZ. Jsem spoluautorem online kurzu www.leancanvas.cz běžícím na portálu www.dobrokurzy.cz.

Více na http://vese.ly/

Lean Canvas Workshop

Cílem workshopu je naučit zájemce z řad začínajících podnikatelů a inovátorů používat nástroj pro business modelování, Lean Canvas. Výhoda oproti tradičnímu podnikatelskému plánu se ukazuje v rychlosti uchopení nápadu zaměřením se na nejkritičtější místa na jedné straně formátu A4. Lean Canvas následně slouží jako podklad pro odhalení největších rizik podnikatelského nápadu a navržení experimentů k jejich snížení. Kromě běžného podnikání se s úspěchem používá i v neziskovém sektoru i intrapodnikání ve firmách.

Budete pracovat na svých vlastních podnikatelských či “neziskových” nápadech, prosím proto o zamyšlení se nad tím, jaký si chcete na workshopu zpracovat.

English

Jan Veselý is a Learning Designer at Slevomat and teacher at Charles University – he leads the Innovation Laboratory at Hybernská Campus. He is a founder of EduFórum, member of Red Button’s business ecosystem and co-founder of Changemakers Czech Republic. In the past, he has developed several acceleration programs for social innovation (Vodafone Foundation Laboratory), led the Smarter University program in IBM and coordinated the Alliance for YOUth (CZ) .

Interview with Honza Veselý