Status

Aktualizováno k 10. 10. 2020.

Přehled projektů, které vedu nebo do kterých jsem zapojen, jejich aktuální stav a výhled do budoucna.

Slevomat – učící se organizace

Aktuálně se věnuji produktovému týmu a lídrům/manažerům, kde experimentujeme s vytvořením mezifiremní učící se sítě a vhodnými kompetenčními modely.

Pozornost celé organizace se ale logicky (a úspěšně!) upnula k řešení krize spojené s propadem zájmu o cestování a restaurační služby.

Inovační laboratoř

Zážitkový kurz na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Kampusu Hybernská, který je dostupný jako volitelný předmět pro všechny studenty UK.

Pátý běh vedeme spolu s Ondrou Mrkusem; kvůli zavření VŠ kompletně online. Propojujeme se se soutěží Red Bull Basement.

Web: https://www.inovacnilaborator.cz/

Inovační skaut

Na Univerzitě Karlově zastávám také roli inovačního skauta na FF UK. Moje primární zaměření je na humanitní projekty a je spojeno právě s Inovační laboratoří.

Web: https://cppt.cuni.cz/

Inovační stáže

V rámci dalšího rozvoje podpory budoucích inovačních lídrů plánuji rozjet inovační stáže, tj. studenty dostat do inovačních center firem, junior produktové manažery a další související obory. Momentálně to vypadá, že to navíc pojedeme dohromady se studenty ze Studentské Hybernské v rámci Inovační laboratoře.

Kampus Hybernská

Fantastický prostor v centru Prahy, který je magistrátem zapůjčen Univerzitě Karlově. Koncerty, přednášky, výstavy, kavárna, cirkulární dílna… a samozřejmě také Inovační laboratoř.

Jsem v přípravném výboru/programové radě, pracujeme na plánech využití prostoru pro následující roky.

Web: http://www.kampushybernska.cz/

Edusystém

Decentralizovaný ekosystém celoživotního vzdělávání s ambicí v mnoha ohledech překonat stávající školství.

Aktuálně rosteme na dvojnásobek, abychom pravidla a potřebné nástroje dávali dohromady v širším zastoupení.

L&Ds & L&Dies

Učící se skupina/síť pro interní firemní vzdělávatele s přímou odpovědností (ne pro třetí strany – dodavatele).

Velmi aktivní, setkáváme se jako síť měsíčně, do toho tvoříme pracovní skupiny (několik setkání mezi těmi velkými), pracujeme např. na kompetenčních modelech, nastavení talentových programů aj.

Komplexní systémy

Učící se skupina/síť na téma komplexních systému. Od fyziky přes biologii až po design organizací.

Setkáváme se každý měsíc a někdy i častěji. Dlouhodobá ambice je dostat téma komplexních systémů do širšího povědomí.

Soutěže pro inovátory

Nejen kvůli Inovační laboratoři mapujeme s Martinem Vítkem (Soutěž a podnikej) vhodné soutěže pro inovátory. Databáze obsahuje i již ukončené soutěže.

Zde jsou aktuální: https://airtable.com/shr5Re7DJQKTe5KoC

Dobrokurzy.cz

Online kurzy za dobrý skutek. Aktuálně je tam přesunut starší kurz Lean Canvas.

Web jsem naprogramoval a momentálně udržuji v chodu. Plánuji aktualizovat kurz Lean Canvasu a přidat další kurz. Je k dispozici i pro ostatní, kdo chtějí nabídnout svůj kurz za dobrý skutek.

Odkaz: https://www.dobrokurzy.cz/

EduFórum

Večerní akce s krátkými prezentacemi vzdělávacích projektů a networkingem. Běží od roku 2012, poslední roky v režii Jindry Lukese. Nyní vyčkáváme.

Plán byl dostat EduFórum k zaměstnancům firem, tj. na firemní půdě ho připravovat a přinést zajímavý obsah přímo k cílovce. Teď nejde dělat živé akce, takže zvažuji online variantu.

Web: https://www.eduforum.cz/

Red Button

Jsem aktivním členem sítě Red Button. Rád přikládám mozek k dílu u vymýšlení nových produktů nebo fungování sítě.

Web: https://www.redbutton.cz/

Innovation Roadshow

Jeden z produktů sítě Red Button. Akce pro lidi z firem na téma inovace, kde si ukazujeme do hloubky a otevřeně, co se (ne)povedlo. Účastním se jak za Slevomat, tak za Inovační Laboratoř.

Aliance pro mladé

V ČR přes 50 firem snažících se pomoci mladým lidem na startu kariéry. Organizujeme např. Big Step: 20 studentů během dvou dnů projde čtyřmi firmami s programem na konkrétní téma (marketing, IoT, HR apod.).

Vedl jsem ji 3 roky, momentálně ji má ve svých rukou Bára Valášková z Nestlé, rád spojím.

Web: https://www.aliancepromlade.cz/

Transtech Prague Chapter

Pražská buňka globální komunity kolem transformativních technologií. Odstartovala to Ladana Edwards v Deloitte, já potom rozhýbal v rámci Healthcare platformy od Direct People. Aktuálně ji vede Hanka Púllová a Thomas De Bruyne a já už jenom docházím na setkání.

Web: https://www.transformativetech.org/

Mentoring

Pomáhám i lidem v dalších projektech mentoringem.

Parkoviště

V současné době se následujícím sítím/skupinám/projektům nevěnuji, ale cítím tam do budoucna ještě potenciál, tak držím aspoň evidenci.

  • Changemakers ČR – setkávání probíhalo pár let u Martina Přibila v Kudykampusu, vznikl z toho Edusystém
  • Růžoví sloni – setkávání odstartoval Honza Mašek, nástupcem je pak Red Button
  • Spolupráceschopnost – odstartováno na Země změny, hledání cest, jak lépe spolupracovat (např. pomocí collective impact)
  • Future of You – skupina kolem Future Port Prague, dávali jsme dohromady stage zaměřenou na člověka
  • Future Ready – co dnes znamená být připraven na budoucnost?
  • Facilitace – učící se skupina ve Slevomatu, aktuálně mají přednost jiné aktivity
  • European Young Leaders – Evropská síť mladých lídrů, jejímž jsem pouze velmi pasivním členem

Plánuju rozjet výhledově

  • Praktický obor pro budoucí inovační lídry na VŠ
  • Biohacking.cz – po vzoru EduFóra, v Kampusu Hybernská, ve firmách (Slevomatu), rychlé prezentace (teď zaseknuto na covidu)