Status

Aktualizováno k 16. 7. 2021.

Přehled projektů, které vedu nebo do kterých jsem zapojen, jejich aktuální stav a výhled do budoucna.

Slevomat – učící se organizace

Aktuálně se věnuji produktovému týmu a obchodníkům, kde experimentujeme s vytvořením učící se sítě a vhodnými kompetenčními modely.

Zároveň začínáme řešit společné iniciativy v rámci celé skupiny Secret Escapes.

Pozornost celé organizace se ale logicky (a relativně úspěšně!) upnula k řešení krize spojené s propadem zájmu o cestování a restaurační služby.

Kampus Hybernská – Inovační laboratoř

Kampus je fantastický prostor v centru Prahy, který je společným projektem Magistrátu hl. m. Prahy a Univerzity Karlovy.

Web: http://www.kampushybernska.cz/

Když není zrovna zavřeno, konají se tam koncerty, přednášky, výstavy. zajít můžete do kavárny nebo si opravit židli v cirkulární dílně…

A sídlí tam též Inovační laboratoř Univerzity Karlovy. Aktuálně se tak jmenuje volitelný předmět pro všechny studenty UK, ale zároveň je zastřešením pro další plánované aktivity v oblasti inovací.

Připravujeme další běh kurzu a rozvoj dalších témat.

Web: https://www.inovacnilaborator.cz/

Inovační laboratoř aktuálně přešla z Filozofické fakulty na Centrum pro přenos poznatků a technologií https://cppt.cuni.cz/.

L&Ds & L&Dies

Učící se skupina/síť pro interní firemní vzdělávatele s přímou odpovědností (ne pro třetí strany – dodavatele).

Velmi aktivní, setkáváme se jako síť měsíčně, do toho tvoříme pracovní skupiny (několik setkání mezi těmi velkými), pracujeme např. na kompetenčních modelech, nastavení talentových programů aj.

Komplexní systémy

Učící se skupina/síť na téma komplexních systému. Od fyziky přes biologii až po design organizací.

Setkáváme se každý měsíc a někdy i častěji. Dlouhodobá ambice je dostat téma komplexních systémů do širšího povědomí.

Inovatori.cz

S Martinem Vítkem (Soutěž a podnikej) připravujeme nový obsah pro učitele předmětů souvisejícími s inovacemi (tj. podnikavost apod.).

Dobrokurzy.cz

Online kurzy za dobrý skutek. Aktuálně je tam přesunut starší kurz Lean Canvas.

Web jsem naprogramoval a momentálně udržuji v chodu. Plánuji aktualizovat kurz Lean Canvasu a přidat další kurz. Je k dispozici i pro ostatní, kdo chtějí nabídnout svůj kurz za dobrý skutek.

I ostatní již mohou přidávat svoje kurzy, první z nových je “Mimika, gestika a práce s hlasem ve videokonferenci”.

Odkaz: https://www.dobrokurzy.cz/

EduFórum

Večerní akce s krátkými prezentacemi vzdělávacích projektů a networkingem. Běží od roku 2012, poslední roky v režii Jindry Lukese. Nyní vyčkáváme.

Plán byl dostat EduFórum k zaměstnancům firem, tj. na firemní půdě ho připravovat a přinést zajímavý obsah přímo k cílovce. Teď nejde dělat živé akce, takže zvažujeme online variantu.

Web: https://www.eduforum.cz/

Red Button

Jsem aktivním členem sítě Red Button. Rád přikládám mozek k dílu u vymýšlení nových produktů nebo fungování sítě.

Web: https://www.redbutton.cz/

Innovation Roadshow

Jeden z produktů sítě Red Button. Akce pro lidi z firem na téma inovace, kde si ukazujeme do hloubky a otevřeně, co se (ne)povedlo. Účastním se jak za Slevomat, tak za Inovační Laboratoř.

Aliance pro mladé

V ČR přes 50 firem snažících se pomoci mladým lidem na startu kariéry. Organizujeme např. Big Step: 20 studentů během dvou dnů projde čtyřmi firmami s programem na konkrétní téma (marketing, IoT, HR apod.).

Vedl jsem ji 3 roky, momentálně ji má ve svých rukou Michaela Hanková z Nestlé, rád spojím.

Web: https://www.aliancepromlade.cz/

Transtech Prague Chapter

Pražská buňka globální komunity kolem transformativních technologií. Odstartovala to Ladana Edwards v Deloitte, já potom rozhýbal v rámci Healthcare platformy od Direct People. Aktuálně ji vede Hanka Púllová a Thomas De Bruyne a já už jenom docházím na setkání.

Web: https://www.transformativetech.org/

Parkoviště

V současné době se následujícím sítím/skupinám/projektům nevěnuji, ale cítím tam do budoucna ještě potenciál, tak držím aspoň evidenci.

 • Edusystém – Decentralizovaný ekosystém celoživotního vzdělávání s ambicí v mnoha ohledech překonat stávající školství.
 • Changemakers ČR – setkávání probíhalo pár let u Martina Přibila v Kudykampusu, vznikl z toho Edusystém
 • Social Network Analysis – Učící se skupina na analýzu sociálních sítí hlavně v organizacích.
 • Růžoví sloni – setkávání odstartoval Honza Mašek, nástupcem je pak Red Button
 • Spolupráceschopnost – odstartováno na Země změny, hledání cest, jak lépe spolupracovat (např. pomocí collective impact)
 • Future of You – skupina kolem Future Port Prague, dávali jsme dohromady stage zaměřenou na člověka
 • Future Ready – co dnes znamená být připraven na budoucnost?
 • Facilitace – učící se skupina ve Slevomatu, aktuálně mají přednost jiné aktivity
 • European Young Leaders – Evropská síť mladých lídrů, jejímž jsem pouze velmi pasivním členem

Plánuju rozjet výhledově

 • Biohacking.cz
 • EduTrh.cz