Status

Aktualizováno k 1. 12. 2023.

Přehled projektů, které vedu nebo do kterých jsem zapojen, jejich aktuální stav a výhled do budoucna.

Kampus Hybernská

Kampus je fantastický prostor v centru Prahy, který je společným projektem Magistrátu hl. m. Prahy a Univerzity Karlovy. Koncerty, přednášky, výstavy. Zajít můžete do kavárny nebo si opravit židli v cirkulární dílně.

Jsem součástí Centra pro přenos poznatků a technologií a projektu Hyb4City (Kampus Hybernská).

Hlavní aktivity:

L&Ds & L&Dies

Učící se skupina/síť pro interní firemní vzdělávatele s přímou odpovědností (ne pro třetí strany – dodavatele).

Velmi aktivní, setkáváme se jako síť měsíčně, do toho tvoříme pracovní skupiny (několik setkání mezi těmi velkými), pracujeme např. na kompetenčních modelech, nastavení talentových programů aj.

Dobrokurzy.cz

Online kurzy za dobrý skutek. Aktuálně je tam přesunut starší kurz Lean Canvas.

Web jsem naprogramoval a momentálně udržuji v chodu. Plánuji aktualizovat kurz Lean Canvasu a přidat další kurz. Je k dispozici i pro ostatní, kdo chtějí nabídnout svůj kurz za dobrý skutek.

I ostatní již mohou přidávat svoje kurzy, první z nových je “Mimika, gestika a práce s hlasem ve videokonferenci”.

Odkaz: https://www.dobrokurzy.cz/

Red Button

Jsem členem sítě Red Button. Rád přikládám mozek k dílu u vymýšlení nových produktů nebo fungování sítě.

Web: https://www.redbutton.cz/

Parkoviště

V současné době se následujícím sítím/skupinám/projektům nevěnuji, ale cítím tam do budoucna ještě potenciál, tak držím aspoň evidenci.

 • Slevomat – Leaders’ Gym – leadership program pro týmlídry – posilovna kompetencí
 • EduFórum – předáno do schopných rukou lidí organizujících Rise & Shine
 • Aliance pro mladé – V ČR přes 50 firem snažících se pomoci mladým lidem na startu kariéry. Organizujeme např. Big Step: 20 studentů během dvou dnů projde čtyřmi firmami s programem na konkrétní téma (marketing, IoT, HR apod.). Vedl jsem ji 3 roky, momentálně ji má ve svých rukou Michaela Hanková z Nestlé, rád spojím.
 • Innovation Roadshow – Jeden z produktů sítě Red Button. Akce pro lidi z firem na téma inovace, kde si ukazujeme do hloubky a otevřeně, co se (ne)povedlo. Účastnil jsem se jak za Slevomat, tak za Inovační Laboratoř.
 • Komplexní systémy – Učící se skupina/síť na téma komplexních systému. Od fyziky přes biologii až po design organizací.
 • Edusystém – Decentralizovaný ekosystém celoživotního vzdělávání s ambicí v mnoha ohledech překonat stávající školství.
 • Changemakers ČR – setkávání probíhalo pár let u Martina Přibila v Kudykampusu, pak v Kampusu Hybernská; vznikl z toho Edusystém
 • Social Network Analysis – Učící se skupina na analýzu sociálních sítí hlavně v organizacích.
 • Spolupráceschopnost – odstartováno na Země změny, hledání cest, jak lépe spolupracovat (např. pomocí collective impact)
 • Future of You – skupina kolem Future Port Prague, dávali jsme dohromady stage zaměřenou na člověka
 • European Young Leaders – Evropská síť mladých lídrů, jejímž jsem pouze velmi pasivním členem
 • Transtech Prague Chapter – pražská buňka globální komunity kolem transformativních technologií